تصفیه شیمیایی روغن توربین

ارتباط با ما

ارتباط با شرکت کاوشگران صنعتی پارت کیهان ارسال تیکت

kspk


ایران - تهران - شهرک غرب - انتهای بلوار دادمان - پژوهشگاه نیرو - ساختمان فناوری - طبقه اول - سایت پیشرفت - واحد 101

1468 6131 13 : کد پستی


تفن های تماس:

+98 912 157 0802


+98 937 459 4162


+98 912 519 9931


+98 915 503 8241kspk