تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور های گلستان.

تاریخ درج پست : بهمن ۱۴، ۱۴۰۰
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۴، ۱۴۰۳
تعداد بازدید از این پست ۴۱۹
بازگشت به صفحه قبلی

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور های گلستان.

نیروگاه گلستان تولید نیروی آذرخش


منتشر شده توسط مدیر Kamal Moshtaghi
تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور های گلستان.

اتمام پروژه تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور های نیروگاه علی آباد گلستان. کارفرما: شرکت تولید نیروی برق آذرخش. مجری: شرکت دانش بنیان KSP پاییز ۱۴۰۰. تصفیه شیمیایی بنا به تعریف استاندارد IEC عبارت است از: حذف هر گونه آلودگی‌های قطبی و شیمیایی روغن از جمله اسیدها، آلدهیدها، کتون‌ها، استرها و ترکیبات آروماتیکی. این فرآیند باعث بهبود پارامترهای شیمیایی روغن از جمله عدد خنثی سازی (اسیدیته)، کشش سطحی، ضریب تلفات عایقی و رنگ روغن می شود. شایان ذکر است تنها استاندارد مستقیم مرتبط با تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور استاندارد IEEE C57.637 می باشد که از آن به استاندارد تصفیه شیمیایی یاد می شود. دو آزمون بسیار مهم در روغن ترانسفورماتور عدد اسیدی TAN و کشش بین سطحی IFT می باشند. این دو پارامتر نشان دهنده و ملاکی از میزان آلودگی فیزیکی و شیمیایی درون روغن ترانسفور می باشند. هنگامی که اسیدیته روغن کارکرده افزایش می یابد به دلیل تشکیل ترکیبات شیمیایی مختلف درون روغن ترانس، آلودگی های قطبی و ذرات پیش ساز لجن نیز در آن تولید می شود. کشش بین سطحی روغن یا IFT پارامتر بسیار مهمی است که میزان آلودگی های قطبی و ترکیبات پیش ساز لجن درون روغن را به خوبی نشان می دهد. اسیدیته TAN نیز میزان ترکیبات اسیدی را نشان می دهد. برای تصفیه روغن ترانسفورماتور طبق نظریه مایر، نقطه ی شروع تصفیه شیمیایی با پارامتر(MIN) عدد مایرمشخص می شود. نام دیگر این پارامتر شاخص کیفیت روغن (OQIN) می باشد. این پارامتر از حاصل تقسیم مقدار کشش سطحی بر مقدار اسیدیته به دست می آید. با طی شدن پروسه ی پیری روغن این پارامتر سیر نزولی دارد. هنگامی¬که اندازه¬این پارامتر از 500 کمتر گردد؛ پیشنهاد می شود که در اولین فرصت تصفیه شیمیایی انجام گردد. زیرا ترکیبات مختلف پیش ساز لجن و رادیکال های آزاد در روغن ه میزان زیادی تولید شده اند و در صورتی که از روغن حذف نشوند به کاغذ عایقی نیز آسیب می رسانند. شرکت کاوشگران صنعتی پارت کیهان تنها تولید کننده دانش بنیان نوع 1 با سطح فناوری 1 برای خدمات تصفیه شیمیایی آنلاین و تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور می باشد که بزرگترین دستگاه بومی تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور و توربین را طراحی و ساخته است. در واقع شرکت KSP سازنده دستگاه تصفیه شیمیایی روغن است و بهترین تصفیه شیمیایی روغن با این دستگاه تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن حاصل می شود. از مزیت های بهترین دستگاه تصفیه شیمیایی روغن حفظ شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن هنگام راه اندازی و در حال بهره برداری است.تصفیه شیمیایی روغن