تصفیه شیمیایی آنلاین ترانسفورماتور 15MVA

تاریخ درج پست : اسفند ۰۹، ۱۳۹۹
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۴، ۱۴۰۳
تعداد بازدید از این پست ۶۷۸
بازگشت به صفحه قبلی

تصفیه شیمیایی آنلاین ترانسفورماتور 15MVA

دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانس شرکت KSP


منتشر شده توسط مدیر Kamal Moshtaghi
تصفیه شیمیایی آنلاین ترانسفورماتور 15MVA

این پروژه درپست امیریه دامغان با کارفرمای شرکت برق منطقه ای سمنان در اسفند ماه 99 اجرا شد. تصفیه شیمیایی بنا به تعریف استاندارد IEC عبارت است ازحذف هر گونه آلودگی‌های قطبی و شیمیایی روغن. این الودگی ها شامل اسیدها، آلدهیدها، کتون‌ها، استرها، الکل ها و ترکیبات آروماتیکی است. این فرآیند باعث بهبود پارامترهای شیمیایی روغن مانند اسیدیته، کشش سطحی، ضریب تلفات عایقی و رنگ روغن می شود.


شایان ذکر است تنها استاندارد مستقیم مرتبط با تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور استاندارد IEEE C57.637 است. از این استاندارد به استاندارد تصفیه شیمیایی یاد می شود. عمر ترانسفورماتور با عمر عایق کاغذ آن یکسان است. بنابراین برای افزایش عمر ترانسفورماتور باید عمر عایق کاغذی را افزایش داد. برای جلوگیری از فرسودگی کاغذ، می بایست از فرسودگی روغن جلوگیری به عمل آید.


همچنین برای جلوگیری از فرسودگی و بازیافت روغن فرسوده، انجام تصفیه شیمیایی پیشنهاد می شود. این نوع از تصفیه به بهبود رنگ، اسیدیته، کشش سطحی روغن ترانسفورماتور و حذف آلودگی های قطبی روغن می انجامد. هدف تصفیه شیمیایی، تبدیل روغن کارکرده و فرسوده به روغن با ویژگی‌های روغن نو است. روغن پس از تصفیه، شرایط توصیف شده در استاندارد IEC 60296, IEC60422 و IEEE C57.637 را برآورده می کند.


از مزایای تصفیه شیمیایی به افزایش عمر روغن، افزایش عمر کاغذ و در نتیجه افزایش عمر ترانسفورماتور میتوان اشاره کرد. این روش دارای مزیت هایی نسبت به تعویض می باشد. از جمله می‌توان به هزینه مناسب، جلوگیری از هدررفتن با بازیافت روغن، عدم نیاز به نگهداری روغن آلوده اشاره کرد. حفظ محیط زیست با انبار نکردن روغن آلوده از دیگر مزایا است. جلوگیری از خاموشی شبکه با تصفیه فیزیکی و شیمیایی آنلاین و عملکرد بهتر از تعویض روغن از سایر مزایا است.


همچنین شست و شوی موثر سیم‌پیچ ها و لجن زدایی داخل ترانس هم با تصفیه شیمیایی حاصل می شود. قابل ذکر است که در حالت تعویض روغن تمام آلودگی و ترکیبات اسیدی از ترانسفورماتور خارج نمی‌شود. بنابراین سرعت آلودگی مجدد روغن نو نسبت به حالت تصفیه شیمیایی بیشتر است. تصفیه شیمیایی و فیزیکی می تواند به دو صورت آنلاین و آفلاین انجام گیرد.


تصفیه فیزیکی و شیمیایی آنلاین روغن درحالتی که ترانسفورماتور برقدار است انجام می گیرد. از مزایای این نوع تصفیه نسبت به تصفیه آفلاین روغن میتوان به کاهش خاموشی اشاره کرد. لرزه‌ها و ارتعاشات مکانیکی در حالت آنلاین کمک می کند که آلودگی های درون ترانسفورماتور بهتر خارج شوند. یکی از مهم ترین دلایل تاثیرگذاری تصفیه شیمیایی آنلاین، گرم بودن هسته و لرزش‌ها ارتعاشات مکانیکی است. این لرزش ها در تصفیه فیزیکی و شیمیایی انلاین روغن ترانسفورماتور به علت برق‌دار بودن و کارکرد ترانسفورماتور است.


این باعث می‌شود لجن زدایی آن به خوبی انجام گیرد و این قضیه در تصفیه شیمیایی روغن بسیار مهم است. به همین دلیل تصفیه شیمیایی آنلاین روغن ترانس همواره عملکرد بهتری را نسبت به تعویض روغن دارا است. هنگام تصفیه شیمیایی آنلاین روغن از تجهیزات خاصی جهت جلوگیری از ورود هوا به ترانسفورماتور برقدار استفاده می‌شود.تصفیه شیمیایی روغن