دمای تشکیل گازهای محلول در روغن

تاریخ درج پست : مرداد ۱۳، ۱۴۰۱
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۴، ۱۴۰۳
تعداد بازدید از این پست ۳۴۷
بازگشت به صفحه قبلی

دمای تشکیل گازهای محلول در روغن


منتشر شده توسط مدیر Kamal Moshtaghi
دمای تشکیل گازهای محلول در روغن

انالیز گازهای محلول در روغن یا همان DGA, ازمایش مهمی است. در این روش با استفاده از گازکروماتورافی غلظت گازهای محلول در روغن سنجیده میشود. دمای تشکیل گازها متفاوت است. بنابراین با رسد رشد گازها می توان تخمین خوبی از دمای خطا داشت. برخی گازها مثل هیدروژن در دمای پایین تشکیل می شوند. اما برخی گازها مانند استیلن در دماهای بسیار بالا تشکیل می شوند. بنا بر این رشد گازها نشان می دهد که چه خطایی در محدوده دمایی رخ داده است. تصویر زیر دمای اغاز تشکیل گازهای مختف درون روغن ترانسفورماتور را نشان می دهد.تصفیه شیمیایی روغن