آلودگی های روغن

تاریخ درج پست : تیر ۳۱، ۱۴۰۱
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۴، ۱۴۰۳
تعداد بازدید از این پست ۳۸۵
بازگشت به صفحه قبلی

آلودگی های روغن

تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن


منتشر شده توسط مدیر Kamal Moshtaghi
آلودگی های روغن

از یک دیدگاه آلودگی های روغن به دو دسته کلی آلودگی های فیزیکی روغن و آلودگی های شیمیایی روغن تقسیم می شوند. از منظری دیگر آلودگی های روغن به چهار دسته کلی تقسیم می شوند.


1 آب و رطوبت.


2 ذرات فلزی و غیر فلزی.


3 اکسیژن و گازهای محلول.


4 لجن و وارنیش .


شایان ذکر است که آلودگی های فیزیکی توسط فرآیند های فیزیکی که تصفیه فیزیکی نامیده می شوند قابل حذف هستند. سیرکولاسیون روغن ترانسفورماتور و یا فیلتراسیون روغن توربین و هیدرولیک همان تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور و تصفیه فیزیکی روغن توربین هستند. آلودگی های شیمیایی نیز توسط فرآیند تصفیه شیمیایی روغن قابل حذف میباشند. تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور و تصفیه شیمیایی روغن توربین یا وارنیش زدایی روغن توربین ازجمله آن هستند.


از چهار دسته کلی آلودگی روغن با تصفیه فیزیکی روغن می توان رطوبت، ذرات و گازهای محلول را حذف کرد. برای حذف لجن و وارنیش از دستگاه بومی تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور و دستگاه پیشرفته تصفیه شیمیایی و وارنیش زدایی روغن توربین می توان استفاده نمود.


برای تصفیه روغن ترانسفورماتور طبق نظریه مایر، نقطه ی شروع تصفیه شیمیایی با پارامتر M.I.N (عدد مایر) مشخص میشود. نام دیگر این پارامتر شاخص کیفیت روغن (OQIN) است. این پارامتر از حاصل تقسیم مقدار کشش سطحی بر مقدار اسیدیته به دست می آید. با طی شدن پروسه ی پیری روغن این پارامتر سیر نزولی دارد. هنگامی که اندازه این پارامتر از 500 کمتر گردد؛ پیشنهاد می شود که در اولین فرصت تصفیه شیمیایی انجام گردد.


برای روغن توربین نیز مطابق استاندارد ASTM D4378 باید تصفیه شیمیایی وارنیش زدایی توربین را انجام داد. هنگامی که RBOT روغن به مرز 25% مقدار اولیه نزدیک شده است م یتوان روغن را تصفیه شیمیایی نمود. یا هنگامی که وارنیش به میزان بالای VPT 20 افزایش یافته باید عملیات تصفیه شیمیایی روغن توربین و وارنیش زدایی روغن را انجام داد. بدین ترتیب از هزینه های گزاف تعویض روغن رهایی یافته و روغنی با کیفیت روغن نو حاصل میشود. با وارنیش زدایی روغن توربین سیستمی عاری از وارنیش به دلیل پاکسازی وارنیش توسط تصفیه شیمیایی خواهیم داشت.


شرکت کاوشگران صنعتی پارت کیهان تنها شرکت دانش بنیان نوع 1 با سطح فناوری 1 در زمینه روغن است. خدمات تصفیه شیمیایی آنلاین و تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور از خدمات دانش بنیان KSP است. شرکت KSP بزرگترین دستگاه بومی تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور و توربین را طراحی و ساخته است. در واقع شرکت KSP سازنده دستگاه بومی تصفیه شیمیایی روغن است. بهترین تصفیه شیمیایی روغن با این دستگاه تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن حاصل می شود. از مزیت های بهترین دستگاه تصفیه شیمیایی روغن حفظ شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن هنگام راه اندازی است.


همواره انتخاب بین تصفیه فیزیکی و شیمیایی و تعویض روغن ترانسفورماتور و توربین از دغدغه های کارفرما ها است. مشاوران نخبه شرکت KSP بهترین مشاوره تصفیه شیمیایی روغن را به شما ارائه می نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات مجازی ما مراجعه فرمایید. همچنین با شماره های 09374594162، 09125199931 ، 09121570802 تماس حاصل فرمایید.


#https://telegram.me/lubeoil


#https://telegram.me/lubeoils


#www.instagram.com/ksp.company


#www.instagram.com/Dr_lubeoil


https://telegram.me/lubeoil
https://telegram.me/lubeoils
www.instagram.com/ksp.company
www.instagram.com/Dr_lubeoil

تصفیه شیمیایی روغن