kspk

تاریخ درج پست : اسفند ۰۹، ۱۳۹۹
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : اردیبهشت ۲۶، ۱۴۰۱
تعداد بازدید از این پست ۱۹۱

عملیات تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور 32MVA خط 63kv پست طاقانک در استان اصفهان با بدترین شرایط شیمیایی

اجرای موفقیت آمیز پروژه توسط متخصصین و با استفاده از سامانه پیشرفته ORS-100 شرکت KSP


منتشر شده توسط مدیر ali ayoobi

محل اجرای پروژه: استان اصفهان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان

تاریخ اجرا: دی ماه 1399